2017.gada 2.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.380

“Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība”.

Profesionālās pilnveides izglītības programma 160 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība””, Apsardzes darbs spēkā līdz 2018.gada 1.jūlijam, ko nosaka MK noteikumu Nr.380 54.punkts: „Līdz 2018. gada 1. jūlijam izglītības iestādes var turpināt īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Apsardzes darbs” (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un izsniegt izglītības dokumentus, kas apliecina izglītības programmas apgūšanu”. Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas kārto eksāmenu Valsts policijā teorijā (160 stundu programmas tests ar 40 jautājumiem). Praktiskais eksāmens (tuvcīņa) nav jākārto.

Jauna profesionālās pilnveides izglītības programma 84 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība”, Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma. Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas kārto eksāmenu Valsts policijā teorijā (84 stundu programmas tests ar 40 jautājumiem). Praktiskais eksāmens (tuvcīņa) nav jākārto.

Jauna profesionālās tālākizglītības programma 480 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis)Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas NEKĀRTO eksāmenu Valsts policijā, saņem apsardzes sertifikātu Valsts policijā (MKN Nr. 380 2.2 punkts). Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai, NAV nepieciešams apgūt papildus kursus. Valsts eksāmens NAV jākārto arī apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai.

Jauna profesionālās tālākizglītības programma 960 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsardzes organizators, (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis). Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas NEKĀRTO eksāmenu Valsts policijā, saņem apsardzes sertifikātu Valsts policijā (MKN Nr. 380 2.2 punkts). Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai, NAV nepieciešams apgūt papildus kursus. Valsts eksāmens NAV jākārto arī apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai.

Tie, kuri apguvuši pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņēmuši izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas “Drošības speciālists” vai “Drošības dienesta vadītājs” iegūšanu, saņem apsardzes sertifikātu bez Valsts eksāmena kārtošanas.

Apsardzes sertifikāta izsniegšana un dokumentu pieņemšana:

Apsardzes sertifikāta izsniegšana un dokumentu pieņemšana notiek divas reizes nedēļā Rīgā, Klusajā ielā 12 k-2 – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 12.30 – 14.30.

Pieteikties uz valsts eksāmenu var arī sūtot informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, datums, kurā vēlās kārtot eksāmenu – otrdiena vai ceturtdiena) uz e-pastu eksameni@vp.gov.lv .

 Valsts nodevas (jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas):

par pārbaudījuma kārtošanu – 40 euro;

par apsardzes sertifikāta izsniegšanu – 20 euro;

par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu – 20 euro;

par atkārtota apsardzes sertifikāta izsniegšanu – 20 euro;

par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 20 euro.