Lai lejupielādētu Valsts Policijas apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus 160 stundu programmai spied

Lai lejupielādētu Valsts Policijas apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus 84 stundu programmai spied 

Lai lejupielādētu ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus spied