Lai lejupielādētu apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus 160 stundu programmai spied 

Lai lejupielādētu apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus 84 stundu programmai spied