Lai lejupielādētu apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus 160 stundu programmai spied 

Lai lejupielādētu apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus 84 stundu programmai spied 

Lai lejupielādētu ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus spied