LR IeM Informācijas centra ir izstrādāts apsardzes mācību tests, kurš ir analogs Valsts policijas apsardzes testam, lai iegūtu apsardzes sertifikātu. Tagad arī Jums ir iespēja elektroniski trenēties un gatavoties eksāmenam.

Trenējies apsardzes eksāmena testam


Pārbaudījumu kārto datorizēti, atbildot uz apsardzes eksāmena testa jautājumiem. Pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 40 minūtes, ko fiksē dators. Pārbaudījums ir nokārtots, ja persona ir pieļāvusi ne vairāk par četrām nepareizām atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem.